Faglig oppdaterte selvhjelpskurs

Du kan være sikker på at innholdet i selvhjelpskursene våre er basert på solid, forskningsbasert kunnskap. 

2

ANGST

KURS

3

SELVUTVIKLING

KURS

2

STRESSMESTRING

KURS

2

PRAKTISKE UTFORDRINGER

KURS

2

MENTAL HELSE

KURS

PSYKOLOGIKURS, for deg som vil ta kontroll

Du får psykologspesialistens kunnskap når det passer for deg!

Du får psykologspesialistens kunnskap når det passer for deg!

Innholdsmessig vil den kunnskapen psykologspesialisten formidler i terapitimer som omhandler feks sosial angst, være tilnærmet lik den kunnskapen du finner i nettkurset om sosial angst. Forskjellen er at kunnskapen i kurset er mer komprimert, og at du kan hente den når det passer best for deg. Du kan ikke stille spørsmål underveis, men det er kanskje ikke så nødvendig når du kan gå tilbake og sjekke innholdet flere ganger.

Brukeropplevelsen i fokus

Hvert kurs har et eget dashbord, som gjør det enkelt for brukeren å navigere innenfor det enkelte kurset.

Selvhjelpskurs er IKKE behandling!

Selvhjelpskurs er IKKE behandling!

Når du går til en psykolog, mottar du behandling for psykiske helseplager. Den som behandler deg er ansvarlig for at du mottar forsvarlig hjelp, og riktig hjelp for den psykiske lidelsen du har. Når du kjøper et selvhjelpskurs, regnes det ikke som helsehjelp. Du er selv ansvarlig for å bedømme om du trenger helsehjelp, eller ønsker informasjon du kan bruke til å endre eget atferdsmønster. Hvis du er i tvil om hva du trenger, spør fastlegen din, eller bestill en psykologtime hos psykologspesialist Trine Elverum. Hvis du ikke bor i Vestfold, kan du bestille webterapi. Webterapi foregår gjennom kryptert nettside, så det er like trygt som en vanlig terapitime.

Du er sjefen!

Kursmaterialet ligger tilgjengelig så snart du har kjøpe kurset. Resten er opp til deg.  Du kan forvente gode resultater etter å ha gjennomført kursene fra psykologikurs.no, men du jobbe med innholdet for å få gleden av resultatene!

Vi anbefaler deg å sette av tid i kalenderen, og jobbe deg gjennom de enkelte kursmodulene i den rekkefølgen som er beskrevet. Hvis du hopper over oppgaver, eller er uærlig mot seg selv, så er det bare deg selv du ødelegger for.

Du fyller verktøykassa di!

Du fyller verktøykassa di!

En psykolog skal hjelpe deg, så du lærer nye metoder for å håndtere utfordringer som hindrer deg i å leve livet slik du ønsker. Metodene som brukes i terapi, er utviklet og testet av fagpersoner innen psykologi. Metoder som har vist seg effektive gjennom kontrollerte forskningsforsøk, kalles evidensbaserte metoder. Når du går i terapi, vil psykologen bruke en rekke slike evidensbaserte metoder i behandlingstimene. Noen av disse metodene, vil du garantert bli grundig forklart, og noen av dem vil du kanskje fortsette å bruke en stund. Psykologen kaller metoder du selv lærer å bruke, for verktøy du kan ta med deg i verktøykassa di.

Gjennom selvhjelpskurs, vil du få bedre innsikt i de verktøyene som brukes, rett og slett fordi du kan lese kursmodulene i ditt eget tempo, og tenke gjennom hva som står der i fred og ro. Det er alltid lettere å tilegne seg kunnskap, når det skjer i eget tempo, og informasjonen formidles gjennom flere sanser (du leser tekst, du hører og ser hva som skjer i en video, du skriver egne lister osv.). Når kurset er over, har du nye verktøy i verktøykassa di. Verktøyene kan du som oftest bruke på flere områder enn akkurat det nettkurset ditt handlet om.

Få introduksjonsmodulen til Mindfulnesskurset

MindfulnessBasert StressReduksjon 8 ukers nettbasert MBSR-kurs

Ta kontroll i eget liv

Selvhjelpskurs utviklet av psykologspesialist Trine Elverum

Popular Courses

Learn to develop Android and iOS applications and Web Development within six weeks from a teacher
with real-world experience. Get a 75% discount if you buy it here!

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.to achieve

Privat: Ditt nye medlemsskap til på Psykologikurs for Gratis Angstkurs
"LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I’ve learned a lot, and I highly recommend..."
Privat: [Psykologikurs] Vennligst moderer: “Atle Dyregrov om Tankefeltterapi”
"LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user..."
Privat: Nytt medlem for Gratis Angstkurs via Psykologikurs
"LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible."
TRUSTED BY OVER 6000+ STUDENTS

Join our community of students around the world helping you succeed.

GET STARTED

Panikkangst

0 Student kr1,200.00
separator

About us
Become a Teacher
Services

Why do you choose WordPress LMS?

With a special design, great range of features and functionalities built around an ecosystem of eLearning and online LMS for WordPress, this WordPress LMS theme will be your best friend for your education project.

Read More

Create a course for free in minutes.

Course creation has never been easier with the ability of creating courses in just minutes and require no coding knowledge. Everything is minimal, very easy and comfortable. This WPLMS will change your life forever.

Read More

Flexible payment gateway with WPLMS

You want to use Stripe? or Paypal? or pay by cash? or offline payment? or via bank transfer? Everything is very easy. Just focus on creating your best course and this LMS theme will help you collect all that you deserve.

Read More
Utvidet angstmestringskurs

Share your knowledge
in five simple steps

Create a course for free in minutes with Teachable

Get started with just your email and the name of your school. It’s as simple as that -- no payments or credit card information required.here are many variations of passages of Lorem

Read More

Get started with just your email

It’s as simple as that -- no payments or credit card information required.here are many variations of passages of Lorem 2 Get started with just your email and the name of your school.

Read More

Here are many variations of passages of Lorem

Here are many variations of passages of Lorem. 3 Get started with just your email and the name of your school. It’s as simple as that -- no payments or credit card information required.

Read More

Create a course for free in minutes

Get started with just your email and the name of your school. It’s as simple as that -- no payments or credit card information required.here are many variations of passages of Lorem 4

Read More

Here are many variations of passages

It’s as simple as that -- no payments or credit card information required.here are many variations of passages of Lorem 5 Get started with just your email and the name of your school.

Read More
Snart: Utvidet Angstmestringskurs

 Learn on the go

Access your courses anywhere, anytime & prepare with practice tests

Everything is Teachable

Join over 7,500 instructors who use Teachable to share their knowledge. Easily create an online course with our powerful yet simple all-in-one platform

 WHAT ARE YOU WAITING FOR?

Join thousands of teachers making a difference every day