Selvutviklingskurs

Selvutvikling er viktig. Disse selvutviklingskursene er basert på positiv psykologi. En retning innenfor psykologifeltet som fokuserer på individets styrker, og hvordan de kan utvikles, framfor å fokusere på svakheter og hvordan de bør fikses.

Selvutviklingskursene er delt i 3 typer. De tre typene kan tas for seg, men bygger på hverandre. Du begynner med kurset som heter “Hvordan ta kontroll i eget liv”. Hvis du liker denne måten å jobbe på, går du videre til “Jeg ønsker å utvikle livet mitt”. Det siste kurset i denne serien heter “Det meningsfulle livet”.

Du kan også ta hele kursrekke sammenhengende, i det som heter Selvutviklingskurs – et kurs i verdibasert selvutvikling. Da får du også 2 en-til-en veiledninger med psykologspesialist Trine Elverum + tilgang til eksklusivt materiale.

Du kan lese mer om de tre kursdelene her.

Meningen med livet
(0 stemme)

Meningen med livet

21. juli 2017 / Ingen kommentarer

I dette kurset vil du lære hva meningen med livet kan innebære, og hvilken funksjon mening kan ha i et liv. Kurset kan stå som selvstendig innføring i hvordan du kan utforske meningen livet ditt. Kurset er også del 3 i et større selvutviklingskurs, som kan bygges ut.

Utvikle eget liv
(0 stemme)

Utvikle eget liv

21. juli 2017 / Ingen kommentarer

I dette kurset vil du lære hvordan du kan fortsette å utvikle deg selv, uten å måtte bryte opp det livet du allerede har. Kurset kan stå som selvstendig kurs, men kan også være del 2 i et større selvutviklingskurs.

This content is only available to members.

Velkomsttilbud MBSR-kurs