Psykologikurs for deg

Løvetannbarn

Løvetannbarn

Begrepet løvetannbarn bygger på teoriene til Alice Miller. Hun var psykolog, født i Polen, men bosatt i Sveits fra hun var 23 år gammel. Hun skrev mange bøker om hva som skjer med barn som utsettes for overgrep. Enten barnet utsettes for seksuelle overgrep, vold, svært ustabile oppvelkstvilkår, psykisk terror eller neglekt vil resultatet ofte føre…

Dette er foreløpig en demostrasjonsbutikk. Ingen ordre vil kunne prosesseres før 2019. Fjern